Yonex

  • Yonex

    Tennisracket VCORE Si

    Yonex har uppdaterat sin VCore med ett nytt ramband samt en ny design för hålen i ramen. Detta tillsammans gör att senorna bättre kan följa bollen och att bollen då ligger kvar något mer i senbädden vilket resulterar i mer access till fart och spinn.