Försäljningsvillkor

1. Allmänt

TUI Shop drivs av Crossroads Loyalty Solutions AB (556578-1571) och dess koncernbolag (nedan benämnd ”HANDLAREN”, ”VI” eller ”OSS”) på uppdrag av TUI Nordic AB. Crossroads Loyalty Solutions AB (556578-1571) är juridiskt ansvarig för fordran mot kunden. TUI Shop riktar sig till kunder till TUI Nordic AB men är tillgänglig för alla. Handlaren driver TUI Shop på shop.tui.se (”SAJTEN”). På Sajten har du möjlighet att köpa produkter och tjänster (gemensamt benämnda ”BELÖNINGAR”) med kontanter. Kontaktuppgifter till oss hittar du på Sajten.

2. Avtal och beställning

Följande villkor (”VILLKOREN”) gäller för alla beställningar som du som konsument (nedan kallad ”DU” eller ”KUNDEN”) gör på Sajten. Ett avtal ingås mellan dig och Handlaren. För att kunna göra en beställning via Sajten måste du acceptera Villkoren. En beställning innebär att du accepterar och förstår dessa Villkor och förbinder dig att följa dem i dess helhet. Det är därför viktigt att du läser och förstår Villkoren innan du gör din beställning. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du vidare till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy nedan.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren utan varsel. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Sajten. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker Sajten för att få reda på eventuella ändringar av Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgänglig på Sajten när du gör din beställning är den version som gäller för din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning dra tillbaka Belöningar som är tillgängliga i TUI Shop. Om en Belöning är slutsåld och inte finns tillgänglig hos leverantören, kan alla beställningar som innehåller Belöningen komma att försenas eller annulleras.

Ett avtal om köp där dessa Villkor gäller ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och du fått e-post med vår orderbekräftelse. Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen senast 1 timme efter det att vi mottagit din beställning. Du kan återkalla din beställning fram tills dess den bekräftats av oss.

3. Priser och betalning

3.1 Betalning via betalkort eller kreditkort

Vid kontant betalning med betalkort eller kreditkort, används en säker, PCI-kompatibla Kreditkorts Internet Gateway Tjänst som tillhandahålls av DIBS. Kommunikationen med betalnings-gatewayen är krypterade med https. För att genomföra betalningen måste du fylla i ditt kortnummer, utgångsdatum och CVV/CVC-kod. Det beloppet som visas i kassan på Sajten kommer att debiteras när du bekräftar din beställning i kassan.

3.2 Skatter och avgifter

Priser på Sajten anges i svenska kronor (SEK), norska kronor (NOK), danska kronor (DKK) eller Euro (EUR), beroende på de språk- och valutainställningar du surfar med, och inkluderar mervärdesskatt. För alla beställningar tillkommer en fraktavgift, vilken är beroende av beställningens storlek och begärd leveransadress. Fraktavgiften anges i kassan där totalkostnaden för beställningen visas.

4. Leverans

4.1 Transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med beställning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 14 dagar räknat från det att vi skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Vid försenad leverans, kommer vi att informera dig om detta och fortsätta att bevaka beställningen. Om den specifika produkten är tillfälligt slut, kan leveransen ta längre tid. I ett sådant fall kommer vår kundtjänst att kontakta dig för att lämna ytterligare information. Om inte annat uttryckligen avtalats och om en leverans är försenad mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

När din beställning skickas från vårt lager kommer du att få ett e-postmeddelande innehållande t.ex. ett spårningsnummer så att du kan spåra din beställning.

Om paketet ska hämtas ut på visst utlämningsställe ska det hämtas ut inom den tid som anges i aviseringen. Vanligtvis ska paket hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas eller mottas. Aviseringar skickas via e-post och/eller vanlig post och, om du lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas aviseringar med vanlig post.

4.2 Outhämtade försändelser

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på utlämningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lagerkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss;

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att vi omedelbart häver Avtalet. I sådant fall kommer vi återbetala köpesumman till dig eller till ditt kredit- eller betalkortsföretag. Vi förbehåller oss rätten behålla ett belopp för de eventuella skäliga administrationskostnader som kan ha uppkommit för oss på grund av förseningen. Sådana administrationskostnader kan exempelvis utgöras av kostnader för leveransförsök, kostnader för att skicka tillbaka produkten samt eventuella lagerkostnader enligt punkt a) i denna paragraf.

4.3 Ångerrätt

Vid köp av Belöningar på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du, eller någon person du uppger, tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätten gäller dock inte: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (t.ex. underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad); (c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal; (d) ljud- eller bildupptagningar (t.ex. en CD-skiva) eller datorprogram med bruten plombering; eller (e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning).

Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss innan ånger-fristen löpt ut t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post. Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, e-postadress och namn på varan i meddelandet. Du kan också använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, men detta är frivilligt.

För att du ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det alltså att du skickar ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

När du utövar din ångerrätt betalar du själv returfrakten och ansvarar för Belöningens skick efter att du mottog Belöningen samt under returfrakten. Varan bör skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong och ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum då du meddelade oss att du vill utöva ångerrätten.

När du utövar ångerrätten kommer vi betala tillbaka det belopp du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Om du valt ett dyrare leveranssätt än vår standardleverans får du själv stå för mellanskillnaden. Vid retur av en del av en order återbetalas inte leveranskostnaden. Vi har rätt att dra av en summa som motsvarar varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde från det belopp som ska återbetalas, om och i den mån värde-minskningen beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vi betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att inte annat överenskommits.

4.4 Reklamation

Om en vara inte lever upp till förväntningarna på grund av ett fel, har du rätt att göra en anmälan inom tre år från den dag du fick Belöningen. Detta gäller ursprungliga tillverkningsdefekter eller andra defekter i Belöningen som redan belastade Belöningen vid tidpunkten för köpet. Om ett problem uppstår med Belöningen, bör du kontakta kundservice inom en rimlig tid efter det att problemet visade sig eller när det blev uppenbart för dig. Reklamation inom två (2) månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha lämnats inom rimlig tid.

4.5 Garantier

En del av våra Belöningar kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Belöning finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garantier som lämnas av tillverkaren av en Belöning kan förlänga den period som nämns i punkt 4.3. Garantitider varierar mellan Belöningar och i förekommande fall beroende på vilken del av Belöningen som uppvisar problemet. Garanti gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, onormal hantering eller om varan har manipulerats på något sätt.

Om du har frågor angående en produkts garantier, vänligen kontakta vår kundservice.

4.6 Transportskador

Vänligen kontakta kundservice omedelbart om produkten har skadats under transporten från lagret till dig. Vid retur av en produkt ansvarar du för eventuella skador i samband med transporten.

5. Bilder och färger

Vi ansvarar inte för slutförsäljningar av Belöningar och reserverar oss för bild- och tryckfel på Sajten, t.ex. fel i produktbeskrivningen, felaktiga priser och prisjusteringar (exempelvis ändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående lagernivåer. Vi har rätt att korrigera fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om fel pris har lämnats för en Belöning som du har beställt, kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det ändrade priset innan vi fortsätter med beställningsprocessen. All bildinformation på Sajten ska endast anses vara illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får eller Belöningens exakta utseende, funktion eller ursprung. Vi är inte ansvariga för någon information på Sajten från tredje part.

6. Javascript

För att använda TUI Shop måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

7. Integritetspolicy

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här.

8. Kryptering

All information som överförs mellan TUI Shop och din dator är krypterad med https.

9. Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser för att hjälpa besökarna att hitta mer information om specifika ämnen. Sådana webbplatser är utanför Handlarens och/eller TUIs kontroll. Handlaren och/eller TUI tar inte ansvar för din personliga integritet eller innehållet på sådana sidor.

10. Force Majeure

Handlaren är inte ansvarig för fullgörandet av sina åtaganden på grund av omständighet utför dennes kontroll, som direkt eller indirekt, hindrar eller gör det olönsamt att producera, leverera eller frakta till dess att sådan omständighet har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses omfatta strejk, transportbrist, import- och exportförbud eller andra förhållanden som ligger utanför Handlarens kontroll. Om en force majeure situation varar längre än 2 månader och din beställning inte har levererats, har både du och Handlaren rätt att annullera beställningen utan ytterligare sanktioner eller kostnader.

11. Upphovsrätt och varumärken

Vi eller våra licensgivare äger Sajten och allt dess innehåll. Informationen är bl.a. skyddad av immateriella rättigheter och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

12. Tillämplig lag och tvister

 I händelse av tvist följer vi beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor fastställdes av Crossroads Loyalty Solutions AB 2016-11-08.